Architectuur

Binnen het consortium werken architect en interieurarchitect samen om te komen tot ontwerpen, die iets vanzelfsprekends hebben, niet geforceerd overkomen en daarmee de optimale ruimtelijke uitdrukking zijn van de opgave. Dit doen we door luisterend in gesprek te gaan met onze opdrachtgevers en daarin de juiste vragen te stellen. Zo leren we zijn of haar wensen, gebruiken en cultuur kennen. Samen met een grondige verkenning van zowel de historie als de specifieke kenmerken van de situatie vormen zij de uitgangspunten voor het ontwerpen.

Tijdens dit zoekproces, waarin creativiteit en pragmatisme elkaar afwisselen, toetsen wij voortdurend onze concepten en plannen aan de mogelijkheden en ideeën van de opdrachtgever. Hier wordt de basis gelegd van een concept dat inspireert, zintuigen stimuleert en nieuwsgierig maakt. Exterieur en interieur kennen daarbij geen duidelijke grenzen, maar eerder raakvlakken. In onze samenwerking ontstaan ontwerpen die gekenmerkt worden door een zorgvuldige manier waarop de haast onvermijdelijke contrasten als binnen en buiten, oud en nieuw, licht en donker worden uitgewerkt in ruimten, materialen en texturen. Door hierbij nieuwe ontwikkelingen te combineren met ervaringen uit het verleden, creëren wij een eigentijdse, uitdagende en functionele architectuur, die passend in haar omgeving wordt opgenomen.

Er worden op deze wijze projecten uitgevoerd in vrijwel alle segmenten van de bouw. Wij werken voor opdrachtgevers uit de zorg, de overheid, het bedrijfsleven en particulieren, waarvoor wij naast al het reguliere architectenwerk, ook studies verrichten naar haalbaarheid van initiatieven. Deze hebben betrekking op nieuwbouw, renovatie en herbestemming van zowel ex- als interieur.