Planinitiatief en – ontwikkeling

Het ontwikkelen van een plan vanaf het allereerste idee tot een concreet haalbaar ontwerp. Kortom, het kader voor uiteindelijke realisatie en gebruik, met aandacht voor de exploitatiekosten, toekomstige gebruiksmogelijkheden en waardevastheid van het vastgoed. Van nieuwbouw tot herbestemmen van bestaand vastgoed, inbreidingsplannen, in verschillende sectoren.