Procesmanagement

Om een bouwproces van a tot z te kunnen begeleiden, zorgt de procesmanager voor een doordacht plan van aanpak, waarin alle keuze- en beslismomenten zijn opgenomen. Naast alle aandacht voor het bouwproject zelf, zorgt de procesmanager ook voor draagvlak op politiek vlak, schakelt tussen partijen zoals de gebruikers en bewaakt het totale proces.