Contracteren

Veel te vaak verdwijnen projecten waarop zelfs al bouwvergunning is verleend toch in de kast. Onhaalbaar, te veel risico, en dat meestal door het ontbreken van kopers en/of gebruikers. Wij benaderen vanuit ons netwerk de passende partijen, en contracteren in een zo vroeg mogelijk stadium de risicodragende partij, gebruiker(s) en uiteindelijke koper. Zo kan het project op gegarandeerde financiële dragers worden gerealiseerd.