Projectmanagement

Voor u als opdrachtgever is de projectmanager uw vertrouwenspersoon, uw vertegenwoordiger en de spil in het gehele bouwproces. Dat start al bij het vertalen van uw wensen op ruimtelijk en kwaliteitsniveau in een Programma van Eisen met het bijbehorende budget en tijdpad. Vervolgens schakelt de projectmanager in overleg met u alle benodigde partijen in.