Bouwmanagement

Tijdens de uitvoeringsfase vertegenwoordigt de directievoerder de opdrachtgever richting de uitvoerende partijen, neemt besluiten (binnen het mandaat) namens opdrachtgever en legt hem tijdig de keuzemogelijkheden voor. Voor de dagelijkse controle en bewaking laat de directievoerder zich bijstaan door een toezichthouder.

Bij bouwtoezicht moet u denken aan controle op kwaliteit, kosten, planning etc. Een toezichthouder of bouwopzichter vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwlocatie en zorgt er voor dat het project volgens contract en op het gewenste niveau wordt opgeleverd. Bouwkundig toezicht helpt u met voortijdig signaleren van mogelijke problemen en afwijkingen, zodat deze in een vroeg stadium en naar de wens van de opdrachtgever opgelost kunnen worden.