Bouwadvies

In het ‘doolhof’ van de bouwregelgeving en de technische uitwerkingen die uiteindelijk de aannemer nodig heeft om uw huisvesting naar wens te realiseren, dienen diverse aspecten nader uitgewerkt te worden. In onze submenu’s kunt u enkele relevante aspecten zien, die wij kort nader hebben toegelicht.