Ruimtelijke plannen, Bouwbesluit en Procedures

Na een inventarisatie van uw bouwwensen wordt gekeken of uw bouwplannen ruimtelijk inpasbaar zijn. Haalbaarheid en creativiteit binnen het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en de te doorlopen procedures staan bij ons voorop.