Omgevingsvergunning monumenten, brandveilig gebruik, bouwen

Binnen de omgevingsvergunning kunnen verschillende activiteiten aangevraagd worden om bepaalde bouwplannen te realiseren, zoals bijvoorbeeld activiteit: bouwen, monumenten, brandveilig gebruik van gebouwen, slopen, of aanleggen van een uitrit. De omgevingsvergunning wordt geheel digitaal ingediend via het omgevingsloket (OLO). In het OLO zijn ook de meldingen aan te vragen voor bijvoorbeeld asbestsanering.