Exploitatieberekeningen, bouwkostenramingen, begroten

Om u te verzekeren dat wat u wilt en wij ontwerpen ook past binnen het budget, toetsen wij zowel vooraf als na elke projectfase de haalbaarheid: van stichtingskosten en exploitatieberekeningen, elementenramingen en werkbegrotingen, tot een second opinion op een aan u verstrekte begroting.