[STABU] Bestekken en technische omschrijvingen

Om in de uitvoeringsfase meerwerk te voorkomen en leveranciers duidelijk te maken wat ze exact moeten leveren inclusief bijbehorende kwaliteitseisen die er gelden, verzorgen wij STABU-bestekken en technische omschrijvingen.

Naar gelang de situatie wordt naast de technische uitwerking tevens de verhouding tussen opdrachtgever en uitvoerende partij(en) omschreven. Hiermee kan het contract met de uitvoerende partij(en) worden gesloten.