Zelfbouw, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap [CPO]

Met zelfbouw kiest u in alle gevallen voor ùw manier van bouwen. U bepaalt hoe uw woning eruit komt te zien en op welke wijze er gebouwd gaat worden.

Er zijn twee vormen van zelfbouw: individueel zelf bouwen of samen bouwen in een zogeheten Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij een CPO vormt u samen met uw toekomstige buren een bouwgroep. De voordelen van individueel en een CPO zijn meer eigen invloed enerzijds en de uiteindelijke goedkopere bouw- en oprichtingskosten van uw woning anderzijds.