Exterieur

Een architect is een bouwprofessional die de samenhang in het ontwerp waarborgt en zorgt dat deze samenhang ook aanwezig blijft tijdens de bouw en het gebruik van het gebouw. Het bestaat in hoofdzaak uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Enerzijds het maken van een ontwerp op basis van een visie. Anderzijds het op een goede en nauwgezette wijze gestalte geven van deze visie. Binnen de met u vooraf afgesproken economische en organisatorische kaders.

Het ontwerpen is vooral een juiste balans zien te vinden tussen de van u ontvangen informatie en uw visie als opdrachtgever en/of gebruiker. Zoals de locatie en de randvoorwaarden zoals bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de stedenbouwkundige uitgangspunten. Daarnaast spelen uiteraard de kaders met betrekking tot de haalbaarheid een belangrijke rol. Door een zorgvuldige communicatie met u en eventueel overige belanghebbenden worden het Programma van Eisen, functionele-, logistieke- en duurzaamheidseisen in het ontwerp naadloos geïntegreerd