Interieur

Als interieurarchitect zorgen wij voor een optimaal gebruik van uw gebouw door een doordacht ontwerp. Het doel is de gewenste omgeving met een uitstraling die plezierig is voor werknemers, gebruikers en bezoekers. Vooraf duidelijkheid verkrijgen in uw wensen is een essentieel onderdeel van het ontwerpen, waarbij ook budget en planning hierin als belangrijke ijkpunten worden meegenomen. Materialisering, indeling, functionaliteit, logica en dergelijke zijn prachtige vanzelfsprekendheden, maar vooral behoud van uw identiteit als gebruiker(s) staat centraal. Exterieur en interieur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In optimale vorm versterken ze elkaar.