Eekel architect & bureau

Gertjan_EekelArchitectuur begint met het stellen van de juiste vragen. De dialoog met onze opdrachtgever leert ons zijn of haar wensen, gebruiken en cultuur kennen. Samen met een grondige verkenning van zowel de historie als de specifieke kenmerken van de situatie vormen zij de uitgangspunten voor het ontwerp. Bij elke opgave zoeken we naar het meest duidelijke en logische antwoord.

Tijdens dit zoekproces, waarin creativiteit en pragmatisme elkaar afwisselen, toetsen wij voortdurend onze concepten en plannen aan de mogelijkheden en ideeën van de opdrachtgever. Op deze manier ontstaan gebouwen, die iets vanzelfsprekends hebben zonder geforceerd over te komen en daarmee de optimale ruimtelijke uitdrukking zijn van de opgave.

Onze ontwerpen worden gekenmerkt door een zorgvuldige manier waarop de haast onvermijdelijke contrasten als binnen en buiten, oud en nieuw, licht en donker worden uitgewerkt. Door hierbij nieuwe ontwikkelingen en materialen te combineren met ervaringen uit het verleden creëren wij een eigentijdse, uitdagende en functionele architectuur.

Wij zijn een relatief klein bureau met veel ervaring. Er worden projecten uitgevoerd in vrijwel alle segmenten van de bouw. Wij werken voor opdrachtgevers uit de zorg, de overheid, het bedrijfsleven en particulieren, waarvoor wij naast al het reguliere architectenwerk ook studies verrichten naar haalbaarheid van initiatieven. Deze hebben betrekking op nieuwbouw, renovatie en herbestemming van zowel exterieur als ook interieur.

Eekel architect & bureau
Sporkehout 42
12273TG Huizen
Tel. 035 – 5250671
Mob. 06-21504663
www.eekelarchitecten.nl
info@eekelarchitecten.nl